Making Good Sense of the Bible (Welsh)

Bible Society

Paperback

Barcode: 9780564046775

Release date: 02/10/2017

£3.99
This product is currently out of stock, but you can still place your order

Beth wnawn ni pan ymddengys nad yw rhai darnau o'r Beibl yn gwneud synnwyr? Mae Darllen y Beibl yn Ddeallus Gyda'n Gilydd yn gyflwyniad chwe sesiwn i ddehongliad Beiblaidd. Bydd y sesiynau hyn yn eich galluogi i archwilio ystyr, cyd-destun gwreiddiol y testun a'r neges y gallwn ei defnyddio heddiw. Gyda rhagair gan Dr Paula Gooder, yr awdur a darlithydd mewn Astudiaethau Beiblaidd, ac wediÕi gyfieithu i'r Gymraeg gan Casi Jones.Mae pob sesiwn yn cynnwys: Nodiadau cefndirolGweithgareddau i grwpiau a myfyrdodau i unigolionAstudiaeth FeiblaiddCwestiynau trafodaeth grwpNodweddion allweddolCanllaw astudiaeth Feiblaidd chwe sesiwn, yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau cartrefAdnodd grwp bach sy'n hawdd ei ddefnyddioAdnodd newydd ar gyfer eglwysi sydd am annog hyder wrth ddarllen y BeiblRhagair gan y diwinydd a'r awdur, Paula GooderYn archwilio rhai o'r ffyrdd allweddol i ddarllen y Beibl yn ddeallus

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question